M/S KALLISTE i Porto Torres 5/9-2019. foto George Koutsoukis.