M/S JULIA DEL MAR i Vigo 18/9-2005. Foto Carlos Moreno Trobat.