S/S JERNBARDEN. Foto genom Lennart Falleth samling.