M/S JEAN NICOLI i Marseille 20/6-2014. Foto George Koutsoukis.