M/T INGEGERD REUTER. Foto Tomas Johannesson, genom Lennart Falleth samling.