M/S IASON i Pireus 8/10-2005. Foto George Koutsoukis.