M/S HORIZON i La Goulette 22/5-2012. Foto Per Jensen.