S/S HERVOR BRATT. Foto genom Lennart Falleth samling.