M/T GUSTAF REUTER. Foto genom Lennart Falleth samling.