S/S GREB.

Byggd 1904 av Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm.

Varvsnummer. 312.

Dimensioner. 19,27 x 4,68 x 2,36 m.

Efter ombyggnad. 19,68 x 4,78 x 2,20 m.

Brt/ Nrt. 58/ 30.

Efter ombyggnad. Brt/ Nrt. 43/ 13.

Maskineri. En Bergsunds ångmaskin.

Effekt. 73 kW.

Efter omindikering. 100kW.

Knop. ?.

Efter maskinbyte. Okänd diesel.

Effekt. 136 kW.

Knop. ?.

Efter maskinbyte. En Scania DSI 11 diesel.

Effekt. 202 kW.

Knop. 9,0.

Passagerare. 120.

Efter ombyggnad. 75.

RN. 4349.

Levererades 1904 till Stockholms Skeppsstuveri AB, Stockholm. Trafik i Stockholm som kombinerad bogser- och passagerarbåt.

1928. Såld till Kran- och Bogserings AB, Stockholm.

1933. Omindikeras ångmaskin.

1961. Motoriseras.

1971 12 03. Såld till Göran Hörlin, Dalarö.

1983 05 19. Såld till Majsan-Produkter AB, Dalarö.

1988. Ny huvudmaskin installeras.

1990. Såld till Leif Hagberg, Dalarö.

1996 04 03. Såld på auktion till Peter & Marie Reklam AB, Väddö. Omdöpt till FURUSUND AF ARHOLMA.

1999 05 21. Såld till Näckå Utveckling AB, Norrköping. Omdöpt till MOA AF NORRKÖPING.

1999. Insatt mellan Norrköping - Esterön samt charteruppdrag.

2004. Insatt på Mälaren, utgångshamn Strängnäs.

2006 06 26. Såld till Föreningen för M/S Moa, Söderhamn.

2006 06 29. Ankom Söderhamn. 

2006 07. Omdöpt till MOA AF SÖDERHAMN.

2006 07 08. Insatt mellan Söderhamn - Branthäll - Orn.

2016 07 06. Går på en sandbank vid Gran. Drogs loss efter ett tag.

2018 06 05. Går på en sandbank vid Gran. Drogs loss under kvällen.

M/S GREB.

M/S MOA AF NORRKÖPING.

M/S MOA AF SÖDERHAMN.

Tillbaka till övriga Svenska fartyg.

© 2021 faktaomfartyg.