M/S GOTLAND. Vykort genom Christer Samuelsson samling.