M/S GOTLAND under byggnad 1936. Genom Bo Friberg samling.