M/S GÖTEBORG i Göteborgs skärgård 6/7-2019. © foto Ragnar Magnander.