M/S GIULIA D'ABUNDO i Naples 21/1-2008. Foto Stefano Guarino.