M/S GIULIA D'ABUNDO i Naples 26/1-2008. Foto Stefano Guarino.