M/S GEORG OTS avgår på sin sista tur från Helsingfors 23/12-2000. © Foto Sami Takala.