M/S FRIGG SYDFYEN. Vykort genom Bernt Skj÷tt samling.