M/S FLORENCIA i Brindisi 11/5-2018. Foto George Koutsoukis.