M/S FINNWAVE i Århus 8/9-2015. © foto Andreas Wörteler.