M/S FINNTRADER i Helsingfors 11/7-2004. Foto Lasse Kaila.