M/S FINNTRADER ankommer Travemünde 2/5-2008. © Foto Micke Asklander.