M/S FINNRUNNER i Travemünde 23/4-2003. © Foto Jan Möller.