M/S FINNROSE ankommer Helsingfors på sin sista tur för Finncarriers 1/4-2002. © Foto Miran Hamidulla.