M/S FINNMILL i Åbo 12/7-2008. © Foto Micke Asklander.