M/S FINNMARKEN i Byfjorden, Bergen 1/7-2007. Foto Lars Helge Isdahl.