M/S FINNLADY i Finska Viken 8/5-2009. Foto Micke Asklander.