M/S FINNKRAFT lämnar Helsingfors 26/4-2008. © Foto Miran Hamidulla.