M/S FERRY NISHIKI MARU.  Vykort genom Micke Asklander samling.