M/S FERRY AKASHI. Vykort genom Ken Murayama samling.