M/S FAST FERRIES ANDROS i Pireus 1/1-2018. Foto George Koutsoukis.