M/S FÄRJA 62/260 ELINOR 6/3-2002. © Foto Christer Samuelsson.