Extrabilder på M/S YICK LEE. © Foto Krister Nilsson.

Däcksvy akterut från lastlucka 1.

Däcksvy förut.

Däcksvy

Däcksvy inkl. kranar.

Skylt på poopen

Panama flaggan.

Tillbaka.