S/S VINETA under byggnad vid Bergsunds varv 1913. Foto genom Bo Friberg samling.

Tillbaka.