T/S VIKING blir avlöst av M/S VIKING 1 12 augusti 1970 i Mariehamn. © Foto Roland Schultze.

Maskinchef Mikael Johansson.

T/S Viking i Mariehamn.

M/S Viking 1.

Var en del folk som ville titta när T/S Viking ankom för sista gången.

M/S Viking 1 ska straxt avgå.

Vilken terminal.

Mycket folk på babordssida.

Mariehamn.

T/S Viking är tömd på bilar.

Tillbaka till T/S Viking

Tillbaka till M/S Viking 1.