M/S UN MARMARA på varvet 15/4-2005. © Foto Markus Brinkmann.

M/S UN MARMARA har sjösatts 15/4-2005. © Foto Markus Brinkmann.

Tillbaka.