Skadan på M/S TOR PETUNIA 19/1-2004. © Foto Svante Fagerström.

Tillbaka.