Byggbilder på M/S TOR FREESIA i Flensburg 1/10-2004. © Foto Mikkel Elling.

Tillbaka.