M/S TOR FICARIA på stapelbädden i Flensburg 24/2-2006. © Foto Markus Brinkmann.

M/S TOR FICARIA har sjösatts i Flensburg 24/2-2006. © Foto Markus Brinkmann.

M/S TOR FICARIA har sjösatts i Flensburg 24/2-2006. © Foto Markus Brinkmann.

Tillbaka.