Ombord S/S STORSKÄR. © Foto Micke Asklander.

Tillbaka.