M/S STENA NORDICA i Göteborg 27/4-2004. © Foto Svante Fagerström.

M/S STENA NORDICA i Göteborg 27/4-2004. © Foto Bo Randstedt.

M/S STENA NORDICA i Göteborg 29/4-2004. © Foto Bo Randstedt.

M/S STENA NORDICA i Göteborg 1/5-2004. © Foto Bo Randstedt.

Tillbaka.