Byggbilder på M/S ROMANTIKA.

Första sektionen på M/S ROMANTIKA. © Foto Marko Stampehl.

 3/10-2001. © Foto Miran Hamidulla.

 3/10-2001. © Foto Miran Hamidulla.

 3/10-2001. © Foto Miran Hamidulla.

3/10-2001. © Foto Miran Hamidulla.

3/10-2001. © Foto Miran Hamidulla.

15/12-2002. © Foto Johan Snellman.

30/1-2002. © Foto Marko Hänninen.

30/1-2002. © Foto Marko Hänninen.

På provtur 18/4-2002. © Foto Marko Hänninen.

På provtur 20/4-2002. © Foto Marko Hänninen.

Tillbaka.