Från M/S FJORD NORWAY till M/S PRINCESS OF NORWAY. © Foto Peter Jensen.

Så halas den Norska flaggan 16 oktober kl 16:30.

Och upp kom Dannebrogen.

M/S PRINCESS OF NORWAY i Frederikshavn 22/10-2006. © foto Per Jensen.

M/S PRINCESS OF NORWAY i Frederikshavn 22/10-2006.  © foto Per Jensen.

M/S PRINCESS OF NORWAY i Frederikshavn 22/10-2006. © foto Per Jensen.

M/S PRINCESS OF NORWAY i Frederikshavn 22/10-2006. © foto Per Jensen.

Tillbaka.