Maskinrumsbilder från M/S PACIFIC EXPRESS. © Foto Roberto Forti..

Tillbaka.