Extrabilder på HSC NORMAN ARROW. © Foto Jean-Guy Hagelstein.

Tillbaka.