Däcksplan på M/S MEDITERRANEAN SKY/ MEDITERRANEAN SEA. Genom Stefan Svensson samling.

 

Tillbaka till Mediterranean Sea.

Tillbaka till Mediterranean Sky.