Översyn på propellrarna på M/S MAERSK EXPORTER. © Foto Bert Knorr.

Tillbaka.