Ombord M/S M/S LONGSTONE. Foto Karsten Fehler.

Tillbaka.