Ombord M/S KRONPRINS HARALD. Foto Kjell Rasmussen.

Tillbaka.