HSC JAUME I på varvet i Cadiz. © Foto Juan Carlos.

Tillbaka.