Byggbilder på M/S HAMNAVOE.

Raumo 9/5-2002. © Foto Sami Takala.

Raumo 20/7-2002. © Foto Marko Hänninen

Raumo 29/7-2002. © Foto Marko Hänninen

Raumo 6/8-2002. © Foto Marko Hänninen.

Raumo 30/8-2002. © Foto Marko Hänninen.

Tillbaka.